Aanvullende stakeholder­informatie

Bedrijfsvoering klimaatneutraal

99% van onze totale CO2-impact wordt veroorzaakt door onze investeringen en slechts 1% door onze kantoren en mobiliteit. Toch vinden we dat onze ambitie om een duurzame bank te zijn niet geloofwaardig zonder een groene eigen bedrijfsvoering. Daarom streven we naar een 100% klimaatneutrale bedrijfsvoering en willen we dat onze inkoop in 2020 aan de circulariteitseisen voldoet. Ook willen we doorgaan met het besparen van energie, zodat we steeds minder CO2-uitstoot hoeven te compenseren. In 2020 willen we dat onze CO2-uitstoot voor compensatie is gehalveerd ten opzichte van 2020. Ook de CO2-uitstoot door onze mobiliteit moet dan met 50% zijn teruggebracht.

In 2015 waren we net als in 2014 al 100% klimaatneutraal doordat we onze CO2-uitstoot hebben gecompenseerd met Gold Standard certificaten. De CO2-uitstoot van onze mobiliteit is met 22% afgenomen ten opzichte van 2014 en de CO2-uitstoot voor compensatie met 14%. Daardoor lopen we goed op schema om onze doelstellingen voor 2017 (-20%) en 2020 (-50%) te behalen. De reductie is vooral veroorzaakt door een afname van het woonwerkverkeer en een afname van ons gasverbruik.

Een groot deel van onze uitstoot komt voor rekening van mobiliteit. In 2015 hebben we daarom onderzocht hoe we onze mobiliteit verder kunnen verduurzamen en onze medewerkers kunnen stimuleren om met het OV of op de fiets naar kantoor te komen. Onze deelname aan de Low Car Diet van Urgenda, waarin we een maand lang met negen andere bedrijven de strijd aangingen om zoveel mogelijk duurzame kilometers te maken werd beloond met een eerste plaats. We hebben onze ervaringen gebruikt om ons mobiliteitsbeleid aan te scherpen.

Ook in de kantoren hebben we in 2015 weer energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Dat onze gebouwen duurzaam zijn, blijkt uit toegekende BREEAM-certificaat met drie sterren (very good) voor het beheer van de drie gebouwdelen (A,B,C) van ons hoofdkantoor in Utrecht. Voor het gebruik en het gebouw zelf (B en C pand) ontvingen we BREEAM-certificaten met twee sterren. Het A-pand heeft zelfs 3 sterren.

Categorie

Eenheid

2015

2014

Mutatie

Energieverbruik kantoren

Groen gas

GJ

6.552

7.165

-9%

Stadsverwarming1

GJ

6.586

5.119

29%

Generatoren

GJ

0

12

-100%

Groene stroom

GJ

24.755

25.361

-2%

Grijze stroom

GJ

0

0

0%

Totaal energieverbruik

GJ

37.893

37.658

1%

Energieverbruik per FTE2

GJ

14,4

11,8

22%

Energieverbruik per m²

GJ

0,8

0,8

0%

Aandeel groen energieverbruik kantoren

% Groene stroom

% van totaal

100%

100%

0%

% Groene energie

% van totaal

83%

86%

-4%

CO2 emissies

Verwarming

ton

482

493

-2%

Lease auto's

ton

2.288

2.344

-2%

Scope 1

ton

2.770

2.837

-2%

Elektriciteit

ton

3.191

3.297

-3%

Scope 2

ton

3.191

3.297

-3%

Vluchten3

ton

174

365

-52%

Woonwerk verkeer4

ton

1.989

3.674

-46%

Zakelijk verkeer4

ton

1.332

780

71%

Scope 3

ton

3.495

4.819

-27%

Bruto CO2 emissies

ton

9.456

10.953

-14%

Netto CO2 emissies

ton

5.894

7.249

-19%

CO2 in tonnen per FTE

ton

1,77

2,05

-13%

Vervoersmodaliteit

Lease auto's

km

742.248

769.541

-4%

Vluchten3

km

906.696

1.939.547

-53%

Woon-werk verkeer (auto)

km

6.551.292

11.554.574

-43%

Woon-werk verkeer (ov)

km

14.128.706

20.457.606

-31%

Zakelijk Verkeer (auto)

km

6.342.186

3.503.435

81%

Zakelijk Verkeer (ov)

km

0

726.199

-100%

Totaal Vervoersmodaliteit

km

37.578.104

48.185.394

-22%

Kilometers per FTE

km

11.315

13.600

-17%

Papierverbruik

Papier

ton

639

685

-7%

Papier in kg per FTE

kg per fte

192

193

0%

Afval5

Restafval

ton

156

95

64%

GFT

ton

55

33

66%

KCA

ton

0,76

0,31

143%

Bedrijfsafval

ton

10

5

88%

Papier en kartonafval

ton

137

112

22%

Plastic

ton

25

15

64%

Totaal afval

ton

383

261

47%

%

41%

36%

Afval in kg per FTE

kg per fte

115

82

41%

  1. In 2015 is op het hoofdkantoor een extra pand in gebruik genomen (C-pand)
  2. Uitgangspunt is het aantal FTE met als standplaats de grote kantoren.
  3. Resultaat 2014 is o.b.v. een aanname van de verdeling van vluchten van voormalig SNS REAAL over bank en verzekeraar
  4. Resultaten van 2014 zijn herzien i.v.m. een dubbeltelling van de leasekilometers in de totale vervoerskilometers
  5. De retailorganisatie is in 2015 voor het eerst meegenomen in de afvalcijfers
SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)