Aanvullende stakeholder­informatie

Caroline van Leenders

Senior process manager sustainable transitions - RVO

We willen in 2030 niet alleen 100% klimaatneutrale investeringen realiseren, we willen ook bijdragen aan bredere oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, biodiversiteit en financiele weerbaarheid. Daarom dragen we actief bij aan externe plaforms, onder meer via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Caroline Leenders (RVO) coördineert een aantal van deze programma’s en heeft daarom regelmatig met SNS Bank te maken:

“Vanuit de RVO heb ik een platform opgericht, the Community of Practice binnen de financiële sector. SNS Bank neemt deel aan dit platform en wisselt samen met andere financiële instellingen kennis uit over het inpassen van biodiversiteit en klimaat in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door meetmethoden te ontwikkelen voor het zogeheten natuurlijk kapitaal. Ook ben ik in 2015 betrokken geweest bij het Platform Carbon Accounting Financial Institutions (PCAF), opgericht door ASN, waar SNS Bank ook aan deelneemt. Ik heb samen met SNS Bank een presentatie voorbereid en gehouden tijdens de klimaattop in Parijs over dit platform en de ambitie om te gaan sturen op de CO2-uitstoot van de investeringen van de bank.

SNS Bank is al goed onderweg met het klimaatprobleem door in 2030 100% klimaatneutrale investeringen na te streven en door deelname aan externe initiatieven zoals CoP FiNC, de bijdrage aan PCAF en het meetrekken van de NVB. Toch zie ik ook zaken die nog beter kunnen, zoals het sluiten van onverwachte coalities en de implementatie van het duurzaamheidsbeleid richting de klant. Daar is nog een grote slag te slaan. SNS Bank zou nog meer kunnen bijdragen aan het vergroenen van het financiele stelsel door op directieniveau te lobbyen bij onder meer DNB, NVB en AFM, en zelfs ook internationaal.”

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)