Aanvullende stakeholder­informatie

Liane den Haan

Directeur-Bestuurder ANBO

‘Bank heeft sleutel in handen bij woningaanpassing’

‘De bankensector heeft een doorslaggevende rol in het vrijmaken van overwaarde voor woningaanpassingen. Zij kunnen actiever financieringsproducten aanbieden om het langer zelfstandig wonen in eigen huis mogelijk te maken’. Die oproep richting kredietverleners doet directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO, dé belangenbehartiger voor senioren.

Langer zelfstandig in het eigen huis wonen. Niet alleen bedacht om de langdurige zorg goedkoper te maken, maar vooral beleid dat past bij hoe mensen hun eigen oude dag zien. Ruim 90 procent van onze bevolking wil oud worden in de eigen woning. Daar is veel geld voor nodig. Wanneer je deze mensen vraagt of ze oud kunnen worden in het huis waar ze nu wonen, is het antwoord is veel gevallen ‘nee’. Als ze de trap niet meer op kunnen moet er verbouwd worden. De deurposten zijn te smal voor rolstoelen of rollators. Er zijn drempels, kamers met te weinig manoeuvreerruimte of de route tussen voordeur en straat is vol hindernissen. Mensen hebben dus financiële hulp nodig om te voldoen aan hun eigen wens én de wens van de overheid om langer zelfstandig in thuis te wonen. Niet per se vreemd vermogen ,wel hulp om hun eigen vermogen vrij te maken voor een verhuizing of verbouwing.

Uit ANBO-onderzoek onder ruim 8.000 senioren blijkt dat één op de vier onderzochte senioren die overwaarde op de woning vrij wil maken én op dit moment de woning wil aanpassen, tegen financieringsproblemen aan loopt. Vaak zit de financiële ruimte voor aanpassingen ‘in de stenen’ en zijn er onvoldoende mogelijkheden om overwaarde op het huis om te zetten in financiering. Een gemiste kans. Ook voor de bank.

Maar liefst acht op de tien van de onderzochte woningbezitters met een hypotheek heeft overwaarde op zijn huis. Men heeft het huis in gunstige tijden kunnen kopen en bij verkoop zou het meer opleveren dan het heeft gekost. Drie op de tien deelnemers met overwaarde zou dit graag vrijmaken. De belangrijkste reden van deelnemers om deze overwaarde in krediet om te zetten is om woningaanpassingen (68 procent) te bekostigen. Maar ook aanvulling op het pensioen (35 procent) en het financieren van zorgbehoeften (33 procent) worden genoemd. Dat dit meestal niet lukt heeft te maken met de inkomenstoets. Banken kijken naar het inkomen en als dat te laag is houdt het op, zelfs als er een paar ton overwaarde is

Liane den Haan vindt het een gemiste kans. “Want senioren willen graag langer thuis blijven wonen en ook het overheidsbeleid is daarop gericht. Maar net als het CBS zien we dat mensen steeds vaker met beperkingen thuis blijven wonen. Dan zijn er twee opties: verhuizen of de woning aanpassen. In beide gevallen blijken er hindernissen te zijn, ook wanneer senioren hun overwaarde willen verzilveren. De bankensector heeft dus een doorslaggevende rol in het waar maken van die wensen. SNS Bank heeft zich dit al gerealiseerd en denkt goed na over deze uitdaging en hoe dit kan gaan stroken met ander overheidsbeleid: de vereiste buffers, de risicoprofielen voor leningen en andere eisen ingesteld om mensen én middelen te beschermen. Zelfstandig zijn, zelf mogen beslissen en zelf regie voeren zijn pilaren in een mensenleven, ook als je oud wordt. De bank heeft een sleutel daartoe in handen.”

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)