Aanvullende stakeholder­informatie

Aanvullende stakeholder­informatie

Maatschappelijke gesprekken

SNS Bank maakt zich sterk voor verschillende maatschappelijke vraagstukken en voert dan ook regelmatig gesprekken met onder meer vertegenwoordigers van ministeries, de Tweede Kamer, gemeenten en provincies, toezichthouders, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties en consumentenorganisaties. Onderstaand zijn de belangrijkste onderwerpen opgenomen waar SNS Bank zich hard voor heeft gemaakt in 2015:

  • SNS Bank vindt het belangrijk om overstappen te vereenvoudigen. Hierover hebben wij met diverse politieke partijen, het Ministerie van Financiën en consumentenorganisaties partijen gesprekken gevoerd. Tijdens de presentatie van de jaarcijfers heeft SNS Bank hier tevens aandacht voor gevraagd. SNS heeft een Overstapwinkel geopend in Rotterdam en vervolgens  in Den Haag, waar diverse beleidsmakers van politieke partijen en toezichthouders waren zijn uitgenodigd.

  • SNS Bank is ervan overtuigd dat Bouwsparen voor de Nederlandse markt grote voordelen biedt. Door klanten eerst een deel eigen geld in te laten inbrengen voordat ze een hypotheek afsluiten, levert het afsluiten minder risico op en kunnen (minder) restschulden worden voorkomen. Wij hebben hierover het afgelopen jaar verschillende gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld uit de bouwsector) en politieke partijen.

  • Rondom de verzelfstandiging van SNS Bank zijn diverse gesprekken gevoerd met diverse stakeholders, waaronder medewerkers en Tweede Kamerleden.

  • Rondom het thema leefbaarheid en geldfaciliteiten in krimpgebieden in Nederland hebben wij diverse gesprekken gevoerd met gemeenten, lokale ondernemers, brancheorganisaties en toezichthouders. We hebben geparticipeerd in twee ronde tafels over dit onderwerp van de provincie Overijssel.

  • Rondom de thema’s duurzaam bankieren en energiebesparing heeft SNS Bank bij Tweede Kamerleden en ministeries aandacht gevraagd voor de rol van de bank bij het bevorderen van energiebesparing.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)