Aanvullende stakeholder­informatie

Raad van Advies

SNS Bank heeft een Raad van Advies die dilemma’s en vraagstukken bespreekt waar wij als bedrijf mee te maken hebben. In de Raad van Advies zitten leden die afkomstig zijn uit verschillende geledingen in het maatschappelijk middenveld. Op deze manier organiseren wij extra kritisch vermogen en advies. 2015 is gebruikt voor een strategische heroriëntatie op de Raad van Advies. Besloten is om de Raad van Advies meer te relateren aan de toekomstplannen van de bank.

In 2015 is de Raad van Advies één maal bijeengekomen. Daarnaast hebben er individuele gesprekken met de leden plaatsgevonden. De Raad van Advies bestond in 2015 uit de volgende leden: Gerhard van den Top (voorzitter), Peter Verhaar, Giuseppe van der Helm, Fokko Wientjes, Henriëtte Prast, Melek Usta (vanaf mei 2015) en Jaap Smit (vanaf september 2015).

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)