Aanvullende stakeholder­informatie

Verantwoord investeren

Ons manifest geeft aan waar we als bank voor staan. Dat betekent ook dat we op een verantwoorde manier omgaan met het geld dat bij ons is ondergebracht. Daarom hebben wij een verantwoord investeringsbeleid waarin we aangeven in welke sectoren, bedrijven en activiteiten wij wel en niet investeren. We houden in onze activiteiten rekening met mensenrechten en het milieu in brede zin. We investeren dus niet in bedrijven die (bewezen en stelselmatig) mensenrechten schenden of het milieu schaden en we gaan daarbij uit van (inter)nationale richtlijnen en wetten. Ondanks dat we momenteel geen nieuwe zakelijke kredieten verstrekken, willen we vanaf 2016 toch meer transparantie over onze bestaande portefeuille geven richting stakeholders, inzake onder meer de regio en grootte van onze MKB portefeuille en de mate waarin deze portefeuille voldoet aan ons verantwoord investeringsbeleid. Verder gaan we komend jaar de investeringen van ons eigen vermogen onderzoeken.

We gaan regelmatig het gesprek aan met interne en externe stakeholders om ons beleid up-to-date te houden en onze prestaties te verbeteren. Ons beleid en onze investeringen worden door verschillende onafhankelijke partijen, zoals de Eerlijke Bankwijzer en PAX, getoetst en gebenchmarkt. Meer informatie over ons verantwoord investeringsbeleid is te vinden via www.snsbanknv.nl/verantwoord-ondernemen/verantwoord-investeren.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)