Over dit verslag

Berekening CO2 emissies klimaatneutrale bedrijfsvoering

Wij hebben een klimaatneutrale bedrijfsvoering waarin we netto geen CO2 meer uitstoten. Dat realiseren we door zo veel mogelijk groene energiebronnen aan te kopen. Waar die nog niet of zeer beperkt beschikbaar zijn, zoals voor autobrandstoffen en aardgas, compenseren we onze resterende CO2-uitstoot door de aankoop van Gold Standard credits. In 2015 compenseerden we zo 6.180 ton CO2. Met de aanschaf van deze credits wordt geïnvesteerd in efficiënte kookfornuizen (cookstoves) in Ghana waarmee de CO2-uitstoot daar wordt verlaagd. Dat we al klimaatneutraal zijn, weerhoudt ons er niet van te blijven werken aan een vermindering van onze CO2-uitstoot voor compensatie en de CO2-uitstoot van onze mobiliteit (beide 50% in 2020 ten opzichte van 2014) en een verdere vergroening van energiebronnen. Om onze voortgang te monitoren, rapporteren we jaarlijks de CO2-uitstoot van onze eigen bedrijfsvoering op basis van scope 1, 2 en 3 van het Greenhouse Gas Protocol. Hiervoor worden specifieke Nederlandse emissiefactoren gebruikt (www.CO2emissiefactoren.nl)

Scope 1: alle directe CO2-emissies veroorzaakt door brandstoffen die wij zelf inkopen en verbruiken (aardgas voor de verwarming van kantoren en de brandstof voor onze leaseauto’s)
Scope 2: indirecte CO2-emissies door de SNS Bank bedrijfsvoering (verbruik elektriciteit)
Scope 3: overige indirecte CO2-emissies van stromen waarvan SNS Bank zelf niet de inkoop verzorgt en direct uitstoot. Dit betreft onder meer het woon-werkverkeer van onze medewerkers zonder leaseauto's en het verbruik door externe partijen van wie wij diensten afnemen (zoals vliegverkeer).

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)