Over dit verslag

Externe controle

Om onze stakeholders meer vertrouwen te geven over de betrouwbaarheid van onze data en informatie, hebben we KPMG betrokken om de VO-gerelateerde onderwerpen te verifiëren en voorzien van een goedkeurende verklaring met een ‘beperkte mate van zekerheid’. De werkzaamheden van KPMG zijn uitgevoerd in overeenstemming met de Assurance Standaard 3810N ‘Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen’ zoals deze is opgesteld door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

De VO-gerelateerde onderwerpen worden beschreven in Hoofdstuk 1 t/m 5, Over dit verslag, Aanvullende stakeholderinformatie en de GRI-Tabel. We hechten belang aan de verificatie op deze delen van het verslag om zo de betrouwbaarheid, volledigheid en transparantie richting onze stakeholders te vergroten.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)