Over dit verslag

Over dit verslag

SNS Bank N.V. rapporteert in lijn met de nieuwste richtlijnen van Global Reporting Initiative, G4, en kiest daarbij voor de ‘In accordance’ optie ‘Core’. In deze nieuwe richtlijnen zijn materialiteit en relevantie veel sterker gepositioneerd dan in de vorige versie. Dit past bij onze nieuwe strategie waarbij we teruggrijpen op onze kernwaarden en meer focussen op de materiële onderwerpen die relevant zijn voor het realiseren van onze visie en strategische doelstellingen.

Reikwijdte

Wij presenteren onze informatie op het gebied van Verantwoord Ondernemen (VO) over kalenderjaar 2015 voor onze stakeholders. Hierin staat onze maatschappelijke rol centraal, gerelateerd aan onze Manifeststrategie-, doelstellingen en onze missie ‘Bankieren met de menselijke maat.’

De reikwijdte van de gepresenteerde VO-informatie in dit jaarverslag, inclusief GRI tabel en bijlagen, omvat SNS Bank N.V. en haar bedrijfsonderdelen en merken. In dit jaarverslag wordt van SNS Bank gesproken. Waar mogelijk rapporteren we ook data en resultaten over voorgaande jaren. De bijlagen bevatten meer gespecificeerde data, bijvoorbeeld per bedrijfsonderdeel. De GRI-tabel wordt separaat gepubliceerd (www.snsbanknv.nl/media/download/2583) en vormt een onlosmakelijk onderdeel van dit jaarverslag. De prestaties van onze leveranciers, klanten en andere actoren in onze waardeketen zijn niet meegenomen in onze cijfers, tenzij dit expliciet is vermeld. Indien VO-data betrekking hebben op andere delen van de organisatie dan SNS Bank is dit aangegeven bij de betreffende VO-data.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)