Samenstelling Directie

Samenstelling Directie

Maurice Oostendorp

Chief Executive Officer

Maurice Oostendorp (1956) is vanaf 17 augustus 2015 Chief Executive Officer van SNS Bank N.V. Tot 1 oktober 2015 was hij tevens Chief Financial and Risk Officer in de Raad van Bestuur van SNS REAAL. Daarnaast is Maurice Oostendorp lid van de Raad van Commissarissen van SRH N.V., ASN Bank N.V., RegioBank N.V. en SNS Securities N.V. Voordat Maurice Oostendorp bij SNS Bank in dienst kwam, vervulde hij verschillende functies bij Coöperatie VGZ en ABN AMRO, waaronder die van Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur bij Coöperatie VGZ en Directeur Generaal Group Finance bij ABN AMRO. Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen van Nederlandse Waterschapsbank N.V., lid Raad van Commissarissen en voorzitter van de Audit Commissie van Propertize N.V. en lid Raad van Advies van Women in Financial Services (WIFS).

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)