Samenstelling Raad van Commissarissen

Charlotte Insinger

Charlotte Insinger (1965) is zelfstandig bestuursadviseur en interim bestuurder. Insinger is lid van de Raad van Commissarissen van SRH N.V., lid van de Raad van Commissarissen van Ballast Nedam N.V., lid van de Raad van Commissarissen van Vastned Retail N.V. per 24 april 2015, lid van de Raad van Toezicht van Luchtverkeersleiding Nederland, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting World Expo Rotterdam 2025, lid van de Strategisch Audit Commissie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin zij een adviesrol vervult. Insinger is voor de eerste keer als commissaris benoemd op 15 april 2009 op voordracht van de Nederlandse Staat. Zij is herbenoemd op 6 juni 2013. Zij treedt af uiterlijk op de eerste algemene vergadering van aandeelhouders na 6 juni 2017.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)