Samenstelling Raad van Commissarissen

Samenstelling
Raad van Commissarissen

Jan van Rutte

Waarnemend voorzitter vanaf 26 juli 2015 en voorzitter vanaf 1 oktober 2015

Jan van Rutte (1950) is in zijn lange carrière voorzitter van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Nederland, CFO van ABN AMRO en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Banken geweest. Verder is hij lid van de Raad van Commissarissen van ORMIT Holding B.V., lid Raad van Commissarissen BNG N.V. sinds 1 november 2015, lid Raad van Commissarissen van de Nederlandse Investeringsinstelling N.V. per 8 april 2015, Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS Bank N.V. per 1 juli 2015, lid van de Raad van Toezicht van Stichting de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, bestuurslid van Stichting ABN AMRO Foundation, lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Health Center Hoenderdaal en adviseur van de Monitoring Commissie Code Banken per 26 augustus 2015. Van Rutte is als commissaris benoemd op 1 november 2013. Hij treedt af uiterlijk op de eerste algemene vergadering van aandeelhouders na 1 november 2017.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)