Samenstelling Raad van Commissarissen

Ludo Wijngaarden

Ludo Wijngaarden (1947) was tot 2008 directievoorzitter van Nationale Nederlanden en bestuurslid van ING Nederland. Daarvoor was hij directievoorzitter van de Postbank en de divisie ING Retail. Tot oktober 2008 was hij voorzitter van het Verbond van Verzekeraars, bestuurslid VNO-NCW en lid van de Bankraad van De Nederlandsche Bank. Wijngaarden is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Oasen N.V., lid van de Raad van Commissarissen van woningbouwcorporatie Rochdale, lid van de Raad van Bestuur van DAK Intermediairscollectief, lid van de Raad van Advies van het College Bescherming Persoonsgegevens, lid van de Raad van Commissarissen van PBLQ en lid van de Raad van Advies van IP Soft Nederland B.V. per 1 augustus 2015. Wijngaarden is voor de eerste keer als commissaris benoemd op 15 april 2009 op voordracht van de Nederlandse Staat en herbenoemd op 6 juni 2013. Hij treedt af uiterlijk op de eerste algemene vergadering van aandeelhouders na 6 juni 2017.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)