Samenstelling Raad van Commissarissen

Monika Milz

Monika Milz (1957) is sinds 2011 professioneel toezichthouder en bestuursadviseur. Zij heeft gedurende dertig jaar in de bankwereld gewerkt, 20 jaar bij ABN AMRO en van 2000 - 2011 bij Rabobank Groep. Haar bank-specifieke kennis en expertise behelst de dienstverlening aan bedrijvenklanten enerzijds en Human Resources Management anderzijds. Al sinds twee decennia vervult Milz ook toezichtfuncties. Op dit moment is zij onder andere Lid van de Raad van Toezicht bij Stichting Hogeschool van Amsterdam, voorzitter van de Green Deal Board en lid van de Raad van Commissarissen van HandelsVeem Beheer B.V. per 1 september 2015. Milz is als commissaris benoemd op 1 november 2013. Zij is bij SNS Bank benoemd conform het versterkte recht van aanbeveling van de Ondernemingsraad van SNS Bank. Zij treedt af uiterlijk op de eerste algemene vergadering van aandeelhouders na 1 november 2017.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)