SNS Bank en haar strategie

4.3 In gesprek met stakeholders

Ons succes valt of staat met de mate waarin we kunnen voldoen aan de verwachtingen van onze stakeholders. Regelmatig gaan we met hen in gesprek. We willen een bank zijn die midden in de maatschappij staat en anticipeert op de behoe en van klanten, aandeelhouder, medewerkers en maatschappelijke organisaties. Door het gesprek aan te gaan willen we op constructieve wijze van gedachten wisselen en verwachtingen en ervaringen delen. De uitkomsten gebruiken we om bijvoorbeeld onze producten en dienstverlening te verbeteren, onze klanten financieel weerbaarder te maken en onze impact op het klimaat te verminderen.

Voor meer informatie over dialoog die we in 2014 voerden, zie 'Aanvullende stakeholderinformatie'.

Stakeholder

Klanten

Aandeelhouder, Rating Agencies & Investeerders

Medewerkers en Franchisenemers

Maatschappij

Verwachtingen

 • Open en transparente communicatie

 • Goede een eenvoudige producten

 • Een eerlijke prijs en duidelijke voorwaarden

 • Klant centraal stellen door te luisteren, mee te denken en waardering te tonen

 • Duidelijke koers

 • Tijdige, transparante en volledige rapportage over de financiële gang van zaken, met name:

  • Winstgevendheid

  • Solvabiliteit

  • Vertaling van missie, visie en strategie in financiële doelstellingen

 • Toegankelijkheid in geval van vragen

 • Een aansprekende missie

 • Werken aan een betere bank voor onze klanten

 • Ruimte voor talentontwikkeling

 • Een mens voor mens cultuur

 • Leidinggeven met de menselijke maat

Een transparante bank die op verantwoorde wijze invulling geeft aan haar rol en verplichtingen met betrekking tot haar klanten, de maatschappij en het klimaat

Dialoog

Onze merken voeren continude dialoog met klanten, waaronder:

 • SNS klantcommunities: Voor de wereld van morgen van ASN Bank

 • Social media (voor SNS een whatsapp servicekanaal)

 • Klantenservice

 • Overige bijeenkomsten

Regelmatig is overleg tussen de Directie van SNS Bank en NLFI. Jaarlijks organiseren we een 'annual review' voor rating agencies en frequent is er contact met analisten. In verschillende Europese landen heeft SNS Bank met een roadshow een breed scala aan investeerders bezocht. Incidenteel hebben we potentiele investeerders ontvangen op ons hoofdkantoor.

SNS Bank is continu in gesprek met medewerkers. Informatie wordt onder meer gedeeld via ons intranet iD, de Ondernemingsraad en medewerkers-onderzoeken. Medewerkers kunnen actief reageren op het digitale cao-platform waar we vraagstikken voorleggen.

SNS Bank is regelmatig in gesprek met de Eerlijke en andere NGO's, brancheorganisaties, politiek, wetenschappers, opinion leaders en zijn betrokken in diverse werkgroepen. Ook hebben we een Raad van Advies.

Ook in 2015 zijn we actief het gesprek aangegaan. Dit deden we via diverse kanalen en platforms, zoals klantendagen, social media en investor roadshows. We beschrijven hier wat onze stakeholders van ons verwachten, wat hun aandachtspunten zijn en wat wij hiermee hebben gedaan.

Aan de hand van stakeholdergesprekken en, intern en extern (markt)onderzoek hebben we maatschappelijke onderwerpen geïdentificeerd die belangrijk zijn voor stakeholders en SNS Bank. Per onderwerp hebben we de rapportageprioriteit bepaald om zo te komen tot een grafische weergave van alle materiële onderwerpen voor SNS Bank (zie ‘Over dit verslag’ voor meer detail). Al deze onderwerpen zijn opgenomen onder onze vier strategische prioriteiten. Op deze manier hebben wij de voor onze bank en stakeholders belangrijke thema’s geborgd binnen SNS Bank en kunnen we sturen op beleid, activiteiten en resultaten.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)