Corporate governance

7.5 Verplaatsing SNS Bank en EC commitments

Verplaatsing SNS Bank

Met de verplaatsing van SNS Bank naar de Nederlandse Staat per 30 september 2015 is SNS Bank een zelfstandige bank geworden. SNS Bank is door SRH (voorheen: SNS REAAL N.V.) verkocht tegen een koopprijs van € 2,7 miljard. SNS Bank is een 100% directe dochtermaatschappij van SNS Holding. Deze holding is een directe deelneming van NLFI, die certificaten van aandelen heeft uitgegeven aan de Nederlandse Staat. De Europese Commissie heeft informeel aangegeven de koop door de Nederlandse Staat van SNS Bank niet als staatssteun te zien. Zowel SNS Bank en SNS Holding publiceren een geconsolideerde jaarrekening.

Voltooiing ontvlechting

De verplaatsing van SNS Bank betekende tevens de voltooiing van de ontvlechting van SRH. Per 1 januari 2015 was het werkgeverschap al veranderd en traden alle medewerkers van de bank in dienst van SNS Bank. In 2014 was al een deel van de stafmedewerkers van SRH overgegaan naar SNS Bank. In de eerste helft van 2015 volgden ook de overige stafmedewerkers. Hiermee is de overdracht van de administratieve structuur door SRH aan de bank voltooid.

EC Commitments

Na de nationalisatie van SRH op 1 februari 2013, heeft de Europese Commissie op 19 december 2013 definitief goedkeuring verleend voor de maatregelen en het herstructureringsplan van de Minister van Financiën. De Europese Commissie heeft een aantal voorwaarden en restricties aan SNS Bank gesteld die, tenzij anders bepaald, tot aan het einde van de herstructureringsperiode eind 2017 gelden. De belangrijkste voorwaarden en restricties zijn:

  • Er geldt een overnameverbod voor een periode van drie jaar vanaf het moment van het EC-besluit;

  • SNS Bank mag het gegeven van staatseigendom niet in reclame-uitingen gebruiken noch in haar communicatie met bestaande en/of potentiële klanten of beleggers naar de ontvangen staatssteun verwijzen;

  • SNS Bank zal geen betalingen verrichten op hybride schuldinstrumenten die uitstonden op het moment van het EC-besluit, tenzij dergelijke betalingen voortvloeien uit een juridische verplichting. Verder ziet SNS Bank af van het aflossen of terugkopen van dergelijke instrumenten tenzij zij daarvoor voorafgaande goedkeuring van de Europese Commissie heeft verkregen;

  • Er gelden beperkingen voor de beloning van werknemers en senior management tot het einde van de herstructureringsperiode of totdat SRH de staatssteun heeft terugbetaald.

De verkoop van VIVAT aan Anbang Insurance Group op 26 juli 2015, de ontvlechting van de administratieve structuur en de financiële banden tussen bank en verzekeraar en de verkoop van Propertize (2013) waren voorwaarden die de EC aan SRH had opgelegd. Door de standalone positie van SNS Bank heeft het boekverlies op de verkoop geen impact op de kapitaalspositie voor toezichtsdoeleinden van SNS Bank.

Claims en rechtszaken

Per datum van het opmaken van dit jaarverslag zijn er (nog) geen gerechtelijke procedures gestart tegen SNS Bank N.V. in verband met de nationalisatie anders dan vermeld in toelichting 20 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen van de jaarrekening.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)