Bericht van de Raad van Commissarissen

Bericht van de
Raad van Commissarissen

Inleiding

De Raad van Commissarissen van SNS Bank N.V. (RvC) kijkt terug op een bijzonder jaar voor SNS Bank N.V. (SNS Bank). De laatste stappen in het ontvlechtingsproces van SNS REAAL N.V. (SNS REAAL) zijn gezet. In juli 2015 is VIVAT Verzekeringen door SNS REAAL verkocht aan Anbang Group Holdings Co. Ltd. en per 30 september 2015 zijn de aandelen van SNS Bank verkocht aan de Nederlandse Staat (de Staat), die de aandelen heeft ingebracht in SNS Holding. Hiermee is het herstructureringsproces van SNS REAAL voltooid en een goede basis gelegd voor een zelfstandige toekomst van SNS Bank. Een toekomst waarin SNS Bank, in samenspraak met de Minister van Financiën en NLFI, keuzes zal maken over haar maatschappelijke rol en onderscheidende positie in het Nederlandse bankenlandschap.

Met inachtneming van het Manifest is SNS Bank zich blijven richten op het verbeteren van de dienstverlening aan haar klanten, het verbeteren van de bedrijfsvoering en het verlagen van het risicoprofiel. In 2015 is de mijlpaal van 3 miljoen klanten gepasseerd, met name door een sterke toename van het aantal betaal- en spaarklanten. De klanttevredenheidsniveaus op basis van de Net Promoter Score zijn verbeterd. Op de hypotheekmarkt is de concurrentie toegenomen, met name van pensioenfondsen en verzekeraars, en zijn vervroegde aflossingen sterk gestegen. Ook vindt er in hoog tempo een verschuiving plaats naar hypotheken met looptijden van 10 jaar en langer. Tegen deze achtergrond is SNS Bank erin geslaagd om de hypotheekproductie sterk te laten toenemen bij een licht hoger marktaandeel op nieuwe productie en een licht krimpende hypotheekportefeuille.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)