Bericht van de Raad van Commissarissen

Jaarrekening en dividendvoorstel

De jaarrekening 2015 is voorafgaand aan de publicatie besproken in diverse vergaderingen van de Directie, AC en de RvC. KPMG Accountants N.V., de externe accountant in 2015, heeft een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening afgegeven.

De RvC van SNS Bank geeft haar goedkeuring aan het voorstel van de Directie van SNS Bank om een dividend van € 100 miljoen uit te keren aan haar aandeelhouder SNS Holding.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)