Bericht van de Raad van Commissarissen

Personeel en medezeggenschap

In de periode tot en met juni 2015 heeft de RvC veelvuldig contact gehad met het dagelijks bestuur van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van SNS REAAL, met name over de verkoop van VIVAT Verzekeringen en de verplaatsing van SNS Bank naar de Staat. In juli en november 2015 hebben de nieuwe voorzitter van de RvC en een met aanbeveling benoemd lid van de RvC overlegd met het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad (OR) van SNS Bank. Onderwerpen van gesprek waren de kennismaking en werkrelatie met de OR als gesprekspartner voor de RvC en lopende strategische projecten, waaronder de optimalisatie van de managementstructuur van SNS Bank en het proces om te komen tot privatisering van SNS Bank.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)