Bericht van de Raad van Commissarissen

Slotwoord

De RvC spreekt zijn dank en waardering uit voor alle medewerkers van SNS Bank. De financiële sector verandert snel, waardoor ook binnen SNS Bank voortdurend verbeteringen van producten en processen nodig zijn. Alle medewerkers blijven zich met veel enthousiasme en betrokkenheid inzetten om deze aanpassingen door te voeren. De aandacht voor het Manifest helpt bij het voortdurend bewustzijn van de belangrijke bijdrage die medewerkers leveren aan de waardering van onze klanten over het dienen van hun financiële belangen.

De wisselingen in het topmanagement en veranderingen in de organisatiestructuur hebben veel aandacht gevraagd van de Directie. Toch is zij erin geslaagd SNS Bank door een woelige periode naar rustiger vaarwater te koersen en de focus op de klant te behouden. De dialoog en de samenwerking met de RvC bleef goed en constructief. Daarvoor wenst de RvC zijn dank en waardering uit te spreken.

Ten slotte wenst de RvC zijn dank uit te spreken voor de onafgebroken inzet en toewijding waarmee de voormalige commissarissen Jan Nooitgedagt en Jan Nijssen en de voormalige CEO Dick Okhuijsen zich de afgelopen periode voor SNS Bank hebben ingezet.

Utrecht, 23 maart 2016

Namens de RvC
Jan van Rutte, voorzitter

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)