SNS Bank in vogelvlucht

1.3 Geschiedenis

SNS (Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken) Bank bestaat bijna 200 jaar. De oorsprong ligt in 1817, toen de eerste Nutsspaarbank werd opgericht. In 1987 fuseerden twee grote regionale spaarbanken tot SNS. Door fusies en overnames groeide SNS in de jaren negentig snel. In 1997 fuseerden SNS Groep en verzekeraar REAAL Groep tot SNS REAAL. De onderneming ging in 2006 naar de beurs.

Na de beursgang van SNS REAAL vond een aantal overnames plaats. In 2006 werden de vastgoedfinancieringsactiviteiten van Bouwfonds (Property Finance) overgenomen en aan de bank toegevoegd. RegioBank werd in 2007 aangekocht.

De retailbankactiviteiten van SNS Bank zijn door de jaren heen structureel winstgevend geweest. Ondanks de goede resultaten van dit onderdeel zetten echter vanaf 2009 oplopende verliezen bij Property Finance in toenemende mate de resultaten en solvabiliteit van SNS Bank onder druk. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de nationalisatie van SNS REAAL en haar dochtermaatschappijen, op 1 februari 2013. Daarmee werd de Staat de enige aandeelhouder van SNS REAAL (middels de Stichting NLFI).

Als onderdeel van het voor SNS REAAL opgestelde herstructureringsplan is eind 2013 Property Finance geïsoleerd van SNS Bank en overgedragen aan NLFI. In 2015 is de ontvlechting van de bank- en verzekeringsactiviteiten van SRH (voorheen SNS REAAL) voltooid. SRH heeft op 26 juli 2015 de verkoop van de verzekeringsactiviteiten aan Anbang Group Holdings Co. Ltd. (Anbang) afgerond. Vervolgens is op 30 september 2015 de laatste stap in de ontvlechting gezet, namelijk de verplaatsing van SNS Bank naar de Staat. SNS Bank is daarmee als volledig zelfstandig bedrijf gaan functioneren.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)