SNS Bank in vogelvlucht

SNS Bank in vogelvlucht

SNS Bank is de vierde bank van Nederland, actief op de Nederlandse retailmarkt met een focus op hypotheken, sparen en betalen. Het bedrijf voert vijf merken: ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS en ZwitserlevenBank. Elk heeft een eigen identiteit en uitstraling. SNS Bank wil op een mensgerichte, efficiënte en duurzame manier voorzien in de specifieke financiële behoeften van haar klanten. Samen vervullen de merken een rol als uitdager van de Nederlandse grootbanken.

1.1 Missie en visie

Bankieren met de menselijke maat is de missie van SNS Bank. Deze missie hebben we uitgewerkt in het Manifest, dat fungeert als anker voor ons denken en handelen. Vanuit het Manifest hebben we onze kernopdracht bepaald, onze visie: wat moet bankieren vandaag de dag inhouden, welke rol kan SNS Bank daarin spelen? Dit vormt het uitgangspunt voor onze strategie.

Om onze visie concreet gestalte te geven, hebben we drie ambities voor de langere termijn geformuleerd:

  • We zijn een mensgerichte bank: We streven naar hoge waarderingscijfers bij zowel klanten als medewerkers;

  • We zijn een maatschappelijke bank: We willen waarde creëren voor onze klanten met eenvoudige, verantwoorde producten en diensten. Daarnaast ontplooien we initiatieven op het gebied van financiële weerbaarheid. We streven naar een verantwoord rendement;

  • We zijn een duurzame bank: We ontwikkelen ons tot een klimaatneutrale bank, waarbij we onze eigen balans en bedrijfsvoering verduurzamen en klanten actief stimuleren om energie te besparen.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)