SNS Bank in vogelvlucht

1.2 Strategie

SNS Bank onderscheidt zich van Nederlandse grootbanken doordat wij ons focussen op het Nederlandse retailsegment: particulieren, zzp’ers en kleinzakelijke klanten. We kiezen nadrukkelijk voor hypotheken, sparen en betalen. Daarbij bieden we verzekeringsproducten en beleggingsfondsen aan. Met onze vijf merken (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS en ZwitserlevenBank) voorzien we specifieke doelgroepen van passende financiële producten en diensten. Ook in de distributie houden we rekening met de verschillende behoeften van onze doelgroepen. Een 'single backoffice', een krachtige IT-organisatie en een centrale staforganisatie stellen ons daarbij in staat effectief en efficiënt te werken.

Voor de middellange termijn hebben wij een aantal strategische prioriteiten gesteld:

  • Excellente klantbeleving

  • Excellente bedrijfsvoering

  • Gematigd risicoprofiel

  • Duurzame balans

Voor meer informatie over de strategie en de strategische prioriteiten zie paragraaf 4.5 Missie en Strategie.

Onze strategie hebben we uitgedrukt in de volgende doelstellingen voor de langere termijn:

  • Het aantal klanten dat ons aanbeveelt groeit: we streven naar een positieve Net Promoter Score (NPS) voor alle merken.

  • Medewerkers zijn betrokken en bevlogen in hun werk: we streven naar een eNPS (medewerker NPS) hoger dan 20.

  • We realiseren de gewenste marktaandelen: nieuwe productie hypotheken tussen 5 en 8 procent en sparen hoger dan 10 procent.

  • We handhaven een solide kapitaalpositie: een Tier 1-kernkapitaalratio van meer dan 14 procent, gebaseerd op huidige regelgeving en een leverage ratio van meer dan 4 procent.

  • We streven naar een klimaatneutrale balans in 2030.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)