Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige winst- en verliesrekening

in miljoenen euro's

2015

2014

Resultaat groepsmaatschappijen na belasting

624

465

Overige resultaten na belasting

-276

-314

Nettoresultaat

348

151

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)