Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerd totaalresultaat

Overig geconsolideerd totaalresultaat

in miljoenen euro's

2015

2014

Posten die achteraf niet worden gereclassificeerd naar winst en verlies

Overige mutaties totaalresultaat

-1

1

Totaal posten nooit te reclassificeren naar winst en verlies

-1

1

Posten die achteraf mogelijk worden gereclassificeerd naar winst en verlies

Mutatie cashflow hedgereserve

-22

31

Mutatie herwaarderingen reële waardereserve

14

198

Totaal posten die achteraf mogelijk worden gereclassificeerd naar winst en verlies

-8

229

Mutatie overig totaalresultaat (na belastingen)

-9

230

Totaalresultaat over de periode

in miljoenen euro's

2015

2014

Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten

348

151

Mutatie overig totaalresultaat (na belastingen)

-9

230

Totaalresultaat over de periode

339

381

Verdeling:

Totaalresultaat toewijsbaar aan aandeelhouder

339

381

Totaalresultaat toewijsbaar aan belang derden

--

--

Totaalresultaat over de periode

339

381

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)