Toelichting enkelvoudige jaarrekening

15 Accountantskosten

Specificatie accountantskosten

KPMG Accountants N.V.

Overige KPMG Nederland

Totaal

in duizenden euro's, exclusief van toepassing zijnde btw

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Onderzoek van de jaarrekening, waaronder de controle van de statutaire jaarrekeningen en overige statutaire controles van dochtervennootschappen en andere geconsolideerde maatschappijen

1.904

1.049

--

--

1.904

1.049

Andere assurance-diensten

437

240

--

437

240

Adviesdiensten op fiscaal terrein

--

--

--

15

--

15

Andere niet-controlediensten

--

--

--

--

--

Totaal

2.341

1.289

--

15

2.341

1.304

De accountantskosten over het jaar 2015 zijn toegenomen door de ontvlechting van SNS REAAL, als gevolg waarvan een herallocatie van de accountantskosten heeft plaatsgevonden van SNS REAAL naar SNS Bank. Daarnaast worden de accountantskosten voor de SNS Holding ook in bovenstaande tabel opgenomen.

Utrecht, 23 Maart 2016

Raad van commissarissen

J.C.M. van Rutte (voorzitter)
C.M. Insinger
M.R. Milz
J.A. Nijhuis
L.J. Wijngaarden


Directie

M.B.G.M. Oostendorp (voorzitter)
A.T.J. van Melick
V.A. Baas
R.G.J. Langezaal
M. Wissels

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)