Toelichting enkelvoudige jaarrekening

13 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

SNS Bank N.V. heeft garanties gesteld in de zin van artikel 2:403 BW voor SNS Securities N.V., ASN Bank N.V., RegioBank N.V., Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V, SNS Mortgage Receivables, SNS Global Custody B.V. en Holland Woningfinanciering N.V.

Zie voor meer informatie over de overige niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen, toelichting 20 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen van de geconsolideerde jaarrekening.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)