Toelichting enkelvoudige jaarrekening

11 Overige voorzieningen

Specificatie overige voorzieningen

in miljoenen euro's

2015

2014

Reorganisatievoorziening

13

15

Overige voorzieningen

70

40

Totaal

83

55

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)