Toelichting enkelvoudige jaarrekening

9 Schulden aan banken

Looptijd schulden aan banken

in miljoenen euro's

2015

2014

Direct opeisbaar

486

581

Niet direct opeisbaar:

> 1 maand < 3 maanden

50

487

> 3 maanden < 1 jaar

--

515

> 1 jaar < 5 jaar

427

478

> 5 jaar

37

38

Totaal

1.000

2.099

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)