Toelichting enkelvoudige jaarrekening

10 Schulden aan groepsmaatschappijen

Specificatie schulden aan groepsmaatschappijen

in miljoenen euro's

2015

2014

Schulden aan banken

2.131

2.857

Financiële verplichting gesecuritiseerde hypotheken

7.107

9.941

Rekening courant groepsmaatschappijen

5.961

7.558

Totaal

15.199

20.356

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)