Toelichting enkelvoudige jaarrekening

8 Schulden aan klanten

Specificatie overige schulden aan klanten

in miljoenen euro's

2015

2014

Spaargelden

18.229

15.421

Overige schulden aan klanten

7.722

7.297

Totaal

25.951

22.718

Looptijd schulden aan klanten

in miljoenen euro's

2015

2014

Direct opeisbaar

19.406

17.162

Niet direct opeisbaar:

> 1 maand < 3 maanden

156

74

> 3 maanden < 1 jaar

457

605

> 1 jaar < 5 jaar

1.664

1.555

> 5 jaar

4.268

3.322

Totaal

25.951

22.718

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)