Toelichting enkelvoudige jaarrekening

14 Verbonden partijen

Posities en transacties tussen SNS Bank N.V. en deelnemingen

RegioBank

SNS Securities

ASN

Overige

Totaal

in € miljoenen

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Vorderingen

794

80

102

257

108

58

1.509

2.948

2.513

3.343

Schulden

7.030

9.011

45

581

712

741

305

82

8.092

10.415

Ontvangen opbrengsten

40

--

1

1

84

33

91

96

216

130

Betaalde kosten

127

124

2

1

136

142

1

--

266

267

Zie voor meer informatie over de verbonden partijen toelichting 23 Verbonden partijen van de geconsolideerde jaarrekening.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)