Toelichting enkelvoudige jaarrekening

Toelichting enkelvoudige jaarrekening

1 Vorderingen op banken

Looptijd vorderingen op banken

in miljoenen euro's

2015

2014

Direct opeisbaar

851

2.605

Niet direct opeisbaar:

> 1 maand < 3 maanden

580

--

> 3 maanden < 1 jaar

650

--

> 1 jaar < 5 jaar

--

--

> 5 jaar

--

--

Totaal

2.081

2.605

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)