Toelichting enkelvoudige jaarrekening

5 Vorderingen op groepsmaatschappijen

Specificatie vorderingen op groepsmaatschappijen

in miljoenen euro's

2015

2014

Kas en kasequivalenten

1.118

1.273

Vorderingen op banken

102

164

Vorderingen op klanten

659

9081

Overige activa

1.174

665

Totaal

3.053

3.010

  1. In 2015 worden teruggekochte obligaties van Hermes niet langer onder vorderingen op groepsmaatschappijen verantwoord. De vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.
SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)