Toelichting enkelvoudige jaarrekening

2 Vorderingen op klanten

Looptijd vorderingen op klanten

in miljoenen euro's

2015

2014

Direct opeisbaar

1.202

3.506

Niet direct opeisbaar:

> 1 maand < 3 maanden

124

314

> 3 maanden < 1 jaar

242

150

> 1 jaar < 5 jaar

1.481

1.243

> 5 jaar

37.176

38.602

Totaal

40.225

43.815

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)