Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Acquisities en verkopen

SNS Bank N.V. en NIBC Bank N.V. hebben overeenstemming bereikt over de overname van SNS Securities N.V. De transactie zal waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2016 worden afgerond en is onder voorbehoud van goedkeuring van toezichthouders en ondernemingsraden. De verkoop zal een boekverlies van circa € 22 miljoen opleveren. Dit verlies is verantwoord in het resultaat van SNS Bank over 2015.

In 2015 hebben er geen materiële acquisities plaats gevonden.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)