Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

34 Belastingen

Specificatie belastingen

in miljoenen euro's

2015

2014

Verslagjaar

22

13

Correcties voorgaande jaren

3

--

Verschuldigde winstbelasting

25

13

Ontstaan en afwikkeling tijdelijke verschillen

103

87

Uitgestelde belasting

103

87

Totaal

128

100

Aansluiting tussen het nominale en effectieve belastingpercentage

in miljoenen euro's

2015

2014

Nominaal belastingpercentage

25,0%

25,0%

Resultaat voor belasting

476

251

Nominaal belastingbedrag

119

63

Vrijstellingen

1

20

Correcties voorgaande jaren (inclusief vrijval belastingvoorziening)

3

--

Permanente verschillen

5

17

Totaal

128

100

Effectief belastingpercentage

26,9%

40,0%

Van de permanente verschillen heeft € 6 miljoen betrekking op het boekverlies in verband met de verkoop van SNS Securities.

Dividend

De Directie van SNS Bank stelt voor een dividend van € 100 miljoen uit te keren aan haar aandeelhouder SNS Holding.


Utrecht, 23 Maart 2016

Raad van commissarissen

J.C.M. van Rutte (voorzitter)
C.M. Insinger
M.R. Milz
J.A. Nijhuis
L.J. Wijngaarden

Directie

M.B.G.M. Oostendorp (voorzitter)
A.T.J. van Melick
V.A. Baas
R.G.J. Langezaal
M. Wissels 1

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)