Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

24 Gebeurtenissen na balansdatum

In februari 2016 werd een kredietfaciliteit van € 100 miljoen verstrekt door SNS Bank aan SRH (voorheen SNS REAAL) beëindigd en terugbetaald. Het wegvallen van deze aftrekpost heeft een positief effect van 0,9% op de Tier 1-(kern)kapitaalratio.

Op 18 maart 2016 zijn de schuldbewijzen uitgegeven onder securitisatieprogramma Hermes XII afgelost.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)