Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

33 Overige lasten

Onder overige lasten is het boekverlies van € 22 miljoen verantwoord in verband met de verkoop van SNS Securities.

In 2014 was onder de overige lasten de bijdrage van SNS Bank aan de "tijdelijke wet resolutieheffing 2014" verantwoord (€ 76 miljoen).

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)