Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

29 Overige operationele opbrengsten

De overige operationele opbrengsten in 2015 bedragen € 2 miljoen (2014: € 5 miljoen). In 2014 was er sprake van een opbrengst van € 3 miljoen door de verkoop van SNS Fundcoach.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)