Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

Aan de lezers van het Jaarverslag 2015 van SNS Bank N.V.

Wat is onze conclusie?

Wij hebben de informatie inzake Verantwoord Ondernemen, zoals opgenomen in hoofdstukken 4 en 5 van het Jaarverslag en de bijlagen ‘Over dit verslag’ en ‘Aanvullende stakeholderinformatie’ op pagina’s 308-322 (hierna: de VO-informatie) van SNS Bank N.V. (hierna SNS Bank) beoordeeld.

Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat de VO-informatie weergegeven in hoofdstukken 4 en 5 van het Jaarverslag en de bijlagen ‘Over dit verslag’ en ‘Aanvullende stakeholderinformatie’ niet in alle van materieel zijnde aspecten is weergegeven in overeenstemming met de relevante onderdelen van de G4, zoals beschreven op pagina 310 van het Jaarverslag.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)