Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

Wat was de basis voor onze conclusie?

We hebben onze opdracht uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 3810N “Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen”.

We verstrekken geen zekerheid bij de haalbaarheid van de doelstellingen, verwachtingen en ambities van SNS Bank.

Onze verantwoordelijkheden op grond van Standaard 3810N en de uitgevoerde werkzaamheden zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de VO informatie’.

Wij zijn onafhankelijk van SNS Bank zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)