Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

Wat zijn onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de VO-informatie?

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van de assurance-opdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.

De werkzaamheden die worden verricht bij het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid zijn gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van informatie en zijn geringer in diepgang dan de werkzaamheden die worden verricht bij het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid.

Wij hebben de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het uitvoeren van een risico-analyse, waaronder een media-analyse, ter verdieping van ons inzicht in de relevante duurzaamheids- en sociale onderwerpen voor SNS Bank gedurende de rapportage periode.

  • Het evalueren van de opzet en implementatie van de systemen en processen voor informatieverzameling en –verwerking voor de VO-informatie.

  • Het evalueren van interne en externe documentatie, op basis van deelwaarnemingen, om vast te stellen of de VO-informatie voldoende is onderbouwd.

  • Tevens stellen we, voor zover mogelijk, vast dat de duurzaamheidsinformatie in de overige delen van het Jaarverslag verenigbaar is met de VO-informatie.

Amstelveen, 23 maart 2016

KPMG Accountants N.V.P.A.M. de Wit RA

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)