Regeling inzake de winst- en verliesbestemming

Winst- en verliesbestemming

SNS Bank stelt voor om een dividend van € 100 miljoen uit te keren ten laste van het jaarresultaat over 2015. De winst na dividend uitkering over boekjaar 2015 wordt toegevoegd aan de overige reserves.

SLUITENDOWNLOAD SELECTIE

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE (0)